Goran Vučetić 

Direktor prodaje 

Miroslav Nikolić

Rukovodilac prodaje

Igor Tumbas

Rukovodilac sem. proizvodnje i dorade

Dr Srđan Anđelović

Rukovodilac selekcije

Dane Čavić

Koordinator sem. proizvodnje

Mirko Inđić

Referent sem. proizvodnje

Bojan Bajić

Poljoprivredni tehničar

PRODAJNI TIM

Darko Stevanović

Regionalni menadžer prodaje
Severna i Zapadna Bačka
065/265 29 41

Jasmina Kulpinac

Regionalni menadžer prodaje
Srednji i Severni Banat
065/311 53 86

Nikola Petrović

Regionalni menadžer prodaje
Južni Banat
065/265 21 33

Goran Mihajlija

Regionalni menadžer prodaje
Mačva i Zapadna Srbija
065/850 67 94

Perica Grujin

Regionalni menadžer prodaje
Srem
063/429 455

Petar Rajić

Regionalni menadžer prodaje
Južna Bačka
064/882-0173

Jovica Petković

Regionalni menadžer prodaje
Centralna i Istočna Srbija
065/380 29 29

Nikola Radovanović

Regionalni menadžer prodaje
Centralna i Južna Srbija
065/332 29 08

Nataša Pantić

Menadžer izvoza i marketinga
Inostrana tržišta
065/216 56 84